L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha enviat una carta a tots els preveres i diaques de la seva diòcesi en la qual demana “mantenir obertes les esglésies” tot i l’expansió del coronavirus i aplicant, sobretot, totes les prevencions possibles.

En aquest sentit, considera que, en aquest moment, cal “pregar en les epidèmies i ajudar a pregar i ser propers als qui sofreixen i passen per l’angoixa de la malaltia”. A la missiva també afirma: “Sóc dels que penso que de cap manera ens hem de deixar endur per les pors o per comportaments col·lectius desproporcionats”.

Tot i això, deixa en mans de cada mossèn dur a terme les mesures que cregui necessàries, com ara “treure l’aigua beneïda, donar-se la pau, o decidir com rebre la comunió”.

El també Copríncep episcopal explica que, davant els avisos de les autoritats civils, cal revisar moltes activitats comunitàries però, tot i això, demana al clergat que “sostingui” a les persones que estiguin infectades, les de la tercera edat i famílies i les que estiguin més angoixades. “Visiteu i no deixeu de portar la comunió i el sagrament de vida a ancians i malalts”.

A més, conclou la seva carta afirmant que el fet que els temples religiosos estiguin oberts “els donarà suport i fortalesa”.