L’Enquesta sobre el Cost de la Vida (ECV) de l’any 2018, elaborada pel Departament d’Estadística del Govern, posa de manifest que un 40,4% dels residents a Andorra no poden pagar un imprevist de 950 euros. A més, un 10,8% dels ciutadans han tingut algun retard en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts, entre d’altres).

Les dades de l’anàlisi de l’Enquesta de condicions de vida referides a les privacions materials, recullen diferents variables lligades a la qualitat de vida, corresponents a 542 llars que representen un total de 1.297 persones. A continuació reproduïm algunes d’aquestes mancances:

-Gairebé el 17% de les persones no pot permetre’s una setmana de vacances a l’any.

-Un 3,6% de la població no pot permetre’s mantenir l’habitatge a una temperatura adequada durant els mesos d’hivern, xifra que augmenta, en el cas de llars unipersonals, fins al 8,5% i fins al 4,8% en aquelles amb dos adults i dos infants.

-Un 4,6% manté que no es pot permetre un automòbil.

-El 10,8% de les llars amb dos adults i dos infants no poden disposar d’ordinador.

-Un 2,4% de la població no pot disposar d’una alimentació que contingui carn, peix o pollastre almenys un cop cada dos dies.

Totes aquestes dades fan concloure que un 54,1% de la població no té cap privació enfront el 45,9% que en té una o més. Així, independentment de la tipologia d’aquesta, el 23,9% dels ciutadans té una privació, el 14,3% en té dues, un 5,3% en té tres i un 2,4% en té quatre o més, situació aquesta darrera que es considera de privació material severa.

L’estudi també indica que les llars d’un adult del total de la població necessitarien entre 1.500 € i 1.800 € per arribar a final de mes, mentre que les llars d’un adult que reben prestacions socials indiquen que per arribar a final de mes necessitarien 1.200 €. Aquests intervals permeten, mitjançant la mateixa percepció dels habitants, realitzar una primera aproximació de les necessitats econòmiques mensuals que tenen els habitants.