Considerable augment de les pensions de solidaritat per a la gent gran a Andorra

0
938

Les persones grans beneficiàries d’una pensió de solidaritat segueixen creixent i a finals de l’any passat van arribar a les 798. Es tracta de 44 persones més que el 2016, quan se n’oferien 754.

Aquestes prestacions han anat augmentant de forma progressiva des del 2010, un moment en què la rebien 472 persones. Es tracta d’ajudes periòdiques per a majors de 65 anys amb jubilacions baixes i sense cap més ingrés econòmic per poder percebre una pensió equivalent al salari mínim, que actualment és de 1.017,47 euros. Durant el 2017, s’hi van destinar 3,9 milions d’euros.

Pel que fa a les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, el 2017 se’n van atorgar 40 de noves i un total de 180, el que suposa un augment en relació al 2016. Aquell any van rebre aquestes ajudes 150 persones.