L’hospital de Santa Maria de Lleida, el de Tremp i el de la Val d’Aran han implementat nous sistemes informàtics d’informació econòmica i financera i de gestió assistencial gràcies a la inversió per part de la Diputació de Lleida d’un total d’1.642.133 euros.

Concretament el de Vielha podrà interrelacionar-se amb l’Arnau de Vilanova i el Santa Maria així com amb tota la xarxa d’Atenció Primària del seu territori de referència, amb qui ha d’intercanviar informació sanitària (dades clíniques i imatges mèdiques), evitant desplaçaments innecessaris a la població.

El projecte ha inclòs l’adquisició i la implantació de quatre programes informàtics d’història clínica electrònica, que cobreixen els àmbits de gestió clínica i administrativa, de suport a processos d’infermeria, de prescripció farmacèutica i de laboratori. També s’ha facilitat la formació necessària per a la seva configuració i utilització.

Per la seva part, el Santa Maria i l’Hospital Comarcal del Pallars compten amb un sistema que té com a objectiu facilitar el vincle i la interrelació entre aquests centres i l’Arnau de Vilanova, per a assegurar la continuïtat de la seva oferta aportant recursos humans, formació i estandardització de processos.