Un 40% de la població andorrana pateix per pagar les factures i arribar a finals de mes i més de la meitat ha vist disminuir els seus ingressos respecte del primer trimestre del 2020, segons l’observatori del Centre de Recerca Sociològica (CRES).

Així mateix, un 34% assegura que la seva situació econòmica ha empitjorat, el que suposa un 4% més que a l’estiu. En aquest sentit, prop de la meitat assenyala que han sofert una disminució dels ingressos d’entre el 20% i el 50% i un 20% manifesten que la davallada ha estat superior.

Per altra banda, més del 50% de la ciutadania ha patit una suspensió temporal del contracte (23,5%) ha tingut una reducció de la jornada laboral (16,5%) o han estat acomiadats (10%) durant la pandèmia. Prop d’un 33% d’assalariats ha hagut de fer teletreball. Les empreses també han modificat la seva feina considerablement. Tanmateix, més de la meitat dels negocis ha reduït l’activitat o ha hagut de tancar. Aquesta xifra es manté a hores d’ara per sobre del 40%.

El 31% dels enquestats creu que entre sis mesos i un any recuperarà el nivell econòmic que tenia abans de la crisi, mentre que un 22% creu que haurà d’esperar més d’un any.

Finalment, el preu de l’habitatge (el 17,6%), els salaris, pensions i la covid-19, segueixen sent els aspectes que més preocupen a la ciutadania.