Els usuaris que s’atansin a aquesta hora a fer gestions a Govern, comuns i Registre Civil  no podran fer-les. I és que el sistema informàtic es troba actualment sense funcionament i amb poca previsió de millora, almenys per avui dilluns. Els treballadors de tràmits aconsellen a les persones que s’hi desplacen a fer alguna gestió que tornin demà.

Una pana informàtica causada per la caiguda d’un servidor podria ser l’origen de l’avaria que afecta el sistema de gestió de tributs i ajuts socials i l’AS/400, el sistema d’IBM.

Una avaria similar es va produir el mes de gener. Els ciutadans que anaven a l’edifici administratiu per a fer gestions no van poder procedir a fer-les, ja que no va funcionar el sistema durant tres dies.

Els afectats es van veure beneficiats amb la gratuïtat d’aquests tràmits fins a 50 euros o amb un descompte per aquesta mateixa quantitat si la tramitació era molt més costosa. A més a més, els horaris d’atenció al públic es van ampliar per donar resposta a les demandes acumulades