L’any passat la policia va localitzar divuit persones en situació irregular per temes relacionats amb immigració. Així, va incoar un total de deu dossiers referents a immigració clandestina per persones que no tenien permís, i va sancionar nou empreses per motius relacionats amb immigració irregular.

Si el 2016 i el 2015 les persones en situació irregular controlades per la policia eren una trentena, l’any passat aquesta xifra va baixar fins a aquestes divuit persones, informa el Bon dia.

D’altra banda,  la policia també acompanya a la frontera aquelles persones que tenen dictades expulsions administratives o judicials, que són per sentència. Les expulsions administratives passen per dos motius. El primer grup el formen aquells que, sense poder (per diversos motius administratius), resideixen al país i, quan són controlats, se’ls donen uns dies per abandonar el Principat. El segon grup són aquells que, vinguts de fora, han robat i se’ls expulsa i la segona vegada que són enxampats se’ls acompanya a la frontera.

L’any passat van ser 169 les expulsions administratives, i 39 les judicials. En comparació amb l’any anterior, suposen una davallada les primeres, ja que el 2016 van ser 235 les expulsions administratives. Tot i això, des del cos es considera que, si es té en compte el període de cinc anys, el nombre d’expulsions s’estabilitza i destaca el 2016 quan hi va haver aquest pic de les administratives.