Un total de cinc ajuntaments i set entitats menors descentralitzades (EMD) que formen part del Parc Natural de l’Alt Pirineu denuncien, a través d’un comunicat fet públic aquest dimarts, que no han rebut l’ajut que hi han sol·licitat a l’empara de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies per a l’any 2020. Tots ells es consideren discriminats pel govern de la Generalitat en detriment d’altres entitats i col·lectius privats que rebran 227.106,50 euros en ajuts dins d’aquesta mateixa convocatòria.

Aquestes entitats han argumentat que aporten més de 35.000 hectàrees al Parc Natural, que té una superfície total de 79.317,21 hectàrees. Per aquest motiu algunes de les entitats es plantegen abandonar el Parc, ja que les expectatives que durant anys s’hi han dipositat han quedat totalment qüestionades.

Les entitats municipals perjudicades per aquesta decisió, són: Ajuntament de Farrera, EMD de Civís, EMD de Baiasca, EMD de Sorpe, Ajuntament de Soriguera, EMD d’Ainet de Besan, EMD d’Arestui, Ajuntament de Rialp, Ajuntament de Vall de Cardós, EMD de Montenartró, EMD de Vila i Castellbó i l’Ajuntament de Tírvia.

Aquestes entitats no entenen com propietaris de terrenys del Parc “es poden quedar sense rebre cap ajut i que hagin d’esperar a la propera convocatòria per intentar tirar endavant els seus projectes”, alguns d’ells adreçats al manteniment de l’activitat ramadera en el seu municipi. Així, aquestes entitats quedarien sense rebre cap ajut durant tres anys consecutius.