El conseller general de Progressistes-SDP, Víctor Naudi, ha presentat 14 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2019, entre les quals destaquen les adreçades a reforçar el control de les adjudicacions de contractes directes de les administracions “per evitar l’arbitrarietat i la discrecionalitat” així com les destinades a les infraestructures per millorar la mobilitat dels ciutadans.

En concret, els progressistes proposen dotar de partida pressupostària l’estudi i construcció d’una rotonda davant del centre comercial Punt de Trobada amb la finalitat “d’evitar les disfuncions circulatòries i d’accés dels clients i del personal, així com disminuir el risc d’accidents a la xarxa”.

D’altra banda, Naudi suggereix l’increment de la dotació de la partida pressupostària plurianual per a l’acabament de la desviació de la carretera de Sant Julià de Lòria. Aquesta esmena es contraposa amb la proposta del Govern de reduir la quantitat destinada a aquells treballs.

Una altra de les esmenes s’adreça a eliminar les partides pressupostàries previstes pel 2019, 2020 i 2021 en relació al projecte de l’Heliport perquè no comparteixen la proposta d’ubicar aquesta infraestructura a la zona coneguda com Les Tresoles, a la parròquia d’Encamp. El representant dels progressistes considera que la mateixa “no reuneix les condicions òptimes que ha de regir una infraestructura d’aquest ordre per la defensa de la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans que viuen en zones pròximes”.

Tanmateix Naudi demana augmentar la partida pressupostària de promoció turística exterior pel que fa a la subvenció a l’estació de tren Andorra – l’Hospitalet perquè creu que “cal destinar més mitjans per facilitar el transport i les correspondències necessàries per garantir les freqüències de viatges fins al Principat”.

Finalment plantegen incrementar la partida pressupostària de promoció i acció cultural per fomentar les visites als museus del país i altres entitats vinculades a l’àmbit artístic.