El nombre de treballadors fronterers espanyols a Andorra ha crescut en el darrer any un 6,6% (a data 30 de setembre del 2019) el que representa el 50,6% del total de les autoritzacions en vigor, segons les dades facilitades pel departament d’Estadística del Govern.

Les xifres representen que actualment es comptabilitzin un total de 1.643 permisos de treball fronterer en vigor. A la mateixa data, es registraven 250 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor, amb una variació negativa del -3,5%.

Els espanyols estan particularment presents en els treballadors fronterers, amb el 91,7% de representació i en els empleats temporals per a companyies estrangeres, amb el 62,4% de representació. A més, totalitzen el 50,6% del total de les autoritzacions en vigor. Els portuguesos registren una representació del 23,1%, el grup d’altres nacionalitats del 18,1% i els francesos del 8,2%.

L’increment de fronterers al Principat, principalment residents a la Seu d’Urgell, permet compensar l’important augment de l’atur a la capital alturgellenca en els darrers mesos. Segons les dades de l’Observatori de Treball de la Generalitat, la taxa de desocupació actualment és de l’11,21%.

Altres permisos

Les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2019 són 45.573, amb una variació anual positiva de +1,7%. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 35.471, amb una variació anual positiva del +1,9%, i les de residència simple són 8.093, amb una variació anual del +0,2%.