El grup Mercadona ha començat a aplicar des d’aquest dilluns als seus supermercats mesures de protecció de clients i personal a causa de la crisi sanitària del coronavirus. En primer lloc es fixa un nou horari d’obertura de 09:00 a 20:00 hores.

Tanmateix hi ha un seguit de recomanacions que fa als clients i que es faran visibles a les instal·lacions comercials. Entre aquestes mesures hi ha demanat que els clients vagin a comprar individualment o que no hi vagin les persones incloses en els considerats grups de risc, com ara gent gran, o amb malalties cròniques.

L’empresa també demana que es realitzin les compres de manera ràpida i àgil i també que no s’emmagatzemin innecessàriament productes, ja que «el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit».

Entre les mesures que demana als clients que apliquin hi ha la de pagar en la mesura del possible amb targeta i evitar l’ús de diners en efectiu.

Pel que fa a les mesures que el mateix supermercat aplicarà hi ha sobretot el control de l’aforament, amb la intenció de garantir la distància mínima d’un metre entre els clients.

Una mesura que l’empresa ha decidit adoptar «amb l’objectiu de protegir la seguretat alimentària» és la de no admetre, «en cap cas i per cap concepte», devolucions de producte.