Search
Close this search box.

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en alguns contractes o serveis del Consell de l’Alt Urgell

Loading

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en alguns contractes o serveis del Consell Comarcal de l’Alt Urgell corresponents a l’any 2019. Així ho recull un informe publicat per l’ens fiscalitzador que exposa que no es van formalitzar dos contractes que ascendien a 390.000 euros; concretament la gestió dels serveis de cuina i monitoratge del menjador escolar a l’empresa pública comarcal Iniciatives Alt Urgell (222.917 euros) i la gestió de l’Estació Depuradora d’aigües Residuals de Montferrer (167.613). A més, constata que el Consell Comarcal, governat per JuntsxCat i ERC, va contractar diversos serveis mitjançant contractes menors que no apareixen en el llistat i que d’altres es van fraccionar indegudament, incomplint la Llei de contractes del sector públic.

Segons l’informe de la Sindicatura de Comptes, alguns contractes referents a formació, compra de materials, electricitat, serveis de manteniment i redacció de memòries no consten en el llistat de contractes menors. A més, en alguns del contractes menors revisats s’han detectat incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte pel fet d’estar relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles-
L’ens fiscalitzador alerta que “aquestes incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien correspost” i que, per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector públic”.

Pel que fa als encàrrecs de gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer i dels serveis de cuina i monitoratge del menjador escolar, cap dels dos, apunta, no consten formalitzats en cap document on constin les condicions de l’encàrrec ni els preus establerts. A més, en aquest últim no ha estat ni degudament aprovat per l’òrgan competent.

La Sindicatura de Comptes també posa de manifest que el Consell Comarcal va fer efectiu a l’adjudicatari del contracte per al subministrament d’un decantador de fangs per a l’EDAR de Montferrer el pagament d’una bestreta del 40% de l’import total, “sense que això estigués previst en el contracte”.

L’informe, presentat pel síndic Ferran Roquer com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió de l’11 d’octubre del 2022. L’objecte del treball ha estat la fiscalització financera limitada del Consell Comarcal alturgellenc centrada en la fiscalització de la liquidació del pressupost i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2019.

El pressupost inicial del Consell Comarcal preveia uns ingressos i unes despeses de 7,12 milions d’euros i durant l’exercici es van aprovar modificacions de crèdit per 1,66; per tant, el pressupost definitiu va ser de 8,78 milions. Així, el resultat pressupostari de l’exercici va ser de 70.654 €.

Les dades de la liquidació del pressupost corresponents al 31 de desembre del 2019 presenten uns drets reconeguts (ingressos) de 5,68 M€ i unes obligacions reconegudes (despeses) de 5,61 M€. En aquest sentit, segons l’informe de l’ens fiscalitzador, els consorcis adscrits al Consell Comarcal no formen part del seu pressupost ni estan inclosos en el seu Compte general, “contràriament al que disposa la normativa”. A més, apunta, l’inventari de béns dels Consell Comarcal no s’ha actualitzat des de l’exercici 2009, per la qual cosa no s’ha obtingut evidència de la correcta valoració dels elements de l’immobilitzat a 31 de desembre del 2019.

L’informe també posa de manifest que el Consell Comarcal és propietari del Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Oliana, que utilitza el Servei Català de la Salut, però no rep cap contraprestació econòmica ni hi ha cap cessió pel seu ús.

Finalment, detalla que la Relació de llocs de treball no conté les retribucions complementàries dels llocs de treball, “en contra del que disposa la normativa”, i que el conveni entre el Consell Comarcal, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) per a la prestació de serveis socials, signat l’any 2010, s’hauria d’haver renovat a finals de l’exercici 2020, ja que supera la durada prevista en la normativa.

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Feu un comentari

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies