La porta giratòria per accedir a l’entrada principal de l’Hospital de Meritxell fa mesos que va deixar de funcionar, el que agreuja la dificultat d’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.

L’única possibilitat per entrar al recinte per aquest indret és la porta del costat -situada a la dreta- però que tampoc és gens fàcil d’obrir, sobretot si s’ha d’empènyer amb cadira de rodes o crosses.

Tot plegat obliga a l’usuari a haver d’entrar al centre hospitalari per l’accés del darrere del Meritxell, just la que dóna a la banda del servei d’urgències. Per tant, aquelles persones que tenen aquests obstacles, i no són coneixedores de l’estat actual de la porta giratòria, han de donar tota la volta a l’edifici hospitalari amb els problemes que la circumstància els hi comporta.