A conseqüència de les gestions realitzades per a la prevenció de la caça furtiva, en una àrea privada de caça situada en el terme del municipi de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell), agents de la Patrulla del SEPRONA (Servei de Protecció de la Naturalesa) van localitzar restes dels cadàvers de cinc cérvols i tres senglars abandonats en les proximitats d’un camí transitable per a vehicles de motor. Els animals van ser abatuts després d’una cacera.

L’esmentada pràctica contravé el que s’estableix la normativa de la Generalitat relativa a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. A més, s’obliga el responsable a gestionar adequadament el producte resultant de la caça, havent de ser retirat del medi natural, tret que la seva recuperació comportés greus riscos o dificultats.

Els responsables van ser denunciats davant el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.