La fiscalia general considera que cal tipificar la corrupció privada i de l’increment injustificat del patrimoni, així com estendre la responsabilitat penal a les persones jurídiques i valorar la signatura del conveni de Nacions Unides contra la corrupció fet a Mèrida l’any 2003.

El ministeri públic considera que després de l’aprovació de la tipificació del delicte fiscal (efectuada el mes de març del 2017), Andorra no es pot quedar parada i ha de seguir implementant mecanismes i fórmules per tenir un marc fiscal i econòmic més homologat.

Per altra banda, des d’un punt de vista estructural de l’Administració de justícia, també es proposa la revisió de certs aspectes de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei del ministeri Fiscal, així com l’adequació de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de justícia a les mateixes reformes experimentades per la Llei de la Funció Pública.

Entre altres modificacions legislatives, la fiscalia també insisteix en la reforma extensa del Codi de Procediment Penal a fi d’adequar l’ús de les noves tecnologies al procés penal, introduir la fórmula de la conformitat en la fase intermèdia del procés i ampliar els supòsits d’ordenança penal en fase d’instrucció, així com desenvolupar la regulació de les tècniques especials d’investigació i ampliar el termini de secret de les actuacions.