El nou registre de titularitats reals que s’ha posat en marxa a Espanya amb l’objectiu de conèixer qui controla les societats per a lluitar contra el blanqueig ha detectat 325 empreses pantalla a Andorra. Segons  informa El País, la iniciativa és del Col·legi de Registradors que ha indexat 122.000 companyies pantalla, el 89% de les quals tenen el domicili a l’Estat espanyol. El segon i el tercer lloc l’ocupen Holanda i Alemanya.

La prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme està darrere de la creació de la base de dades dels registradors, com explica la seva degana, María Emilia Adán: “El registre sorgeix d’una preocupació europea que es plasma en la quarta i cinquena directives contra el blanqueig de capitals, que plantegen que hagi de conèixer-se almenys qui té més del 25% de la propietat d’una societat”. Des de l’any passat una ordre del ministeri de Justícia espanyol obliga que les societats incloguin la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals.

Els comptes de 2017 són els primers que incorporen una nova pàgina en la qual figura els qui controlen el capital social. La directiva obliga els estats membres a desenvolupar un sistema nacional que, a més, estigui connectat a la resta de registres europeus –en una plataforma anomenada ‘e-justice’– per poder intercanviar-se informació.

El programa pretén ser una eina molt útil per als que persegueixen la delinqüència econòmica, com els inspectors d’Hisenda, els fiscals anticorrupció o els investigadors de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.