L’Associació de Veïns i Veïnes de Pedra de Cerdanya han presentat recentment un escrit a l’Ajuntament de Bellver, on demana que el consistori posi en marxa tots els mecanismes judicials i administratius que s’escaiguin per revocar aquesta immatriculació i reivindicar els seus drets com a propietari.

L’església de Sant Julià de Pedra és un dels setze immobles que hi ha al terme de Bellver de Cerdanya apropiats pel  Bisbat d’Urgell a través del procediment d’immatriculació.

Aquest temple, incendiat el 1936, es va ensorrar parcialment i va estar en estat d’abandó durant dècades fins que entre 1983 i 1984, els serveis de patrimoni de la Generalitat van procedir amb recursos propis a la seva reconstrucció, sent declarat com a Bé d’Interès Cultural.

Des d’aleshores ha estat posseït pacíficament per l’Ajuntament de Bellver, que n’ha assumit les despeses de manteniment i il·luminació, i que hi ha organitzat diversos actes culturals i visites.

Els veïns i veïnes de Pedra defensen que aquesta possessió pacífica, pública i ininterrompuda durant almenys 37 anys fa que l’Ajuntament en pugui reclamar la propietat i oposar-se a la pretensió del Bisbat d’Urgell de reivindicar-la com a pròpia.