La Cerdanya té dos dels deu trams amb més risc d’accident de les carreteres de Catalunya segons l’estudi EuroRap 2017-2019. Un és el tram entre Alp i la frontera francesa, amb un risc d’accident molt alt i l’altre la carretera C-162 entre Riu i Fontanals de Cerdanya amb un risc alt de sinistres.

En concret, el primer d’aquests traçats és el quart amb risc d’accidentalitat de tot Catalunya i es tracta d’un recorregut de 6,5 quilòmetres de les carreteres N-260 i N-152, des del seu enllaç amb la GIV-4033 fins a la frontera francesa. Per aquesta carretera cada dia hi passen una mitjana de 6.851 vehicles amb una mitjana d’1,7 accidents amb ferits greus o mortals per any entre el 2017 i el 2019.

El segon tram, el de la C-162, té un total de 10,7 quilòmetres i és el setè amb un risc més elevat de sinistralitat. Per aquest punt hi passen de mitjana 5.139 vehicles al dia i la mitjana anyal d’accidents amb ferits greus o mortals és, com en l’altre de la mateixa comarca, d’1,7. En aquest cas, però, el risc d’accident, al ser un tram més llarg és considerat com a alt.

Una altra carretera de la Cerdanya en aquest cas l’N-154 entre Puigcerdà i Llívia també figura a l’estudi. Es tracta, segons EuroRap, del vuitè tram que concentra més accidents amb vehicles pesants de tot Catalunya.

Trams amb risc més alt d’accidents a Catalunya

La carretera de l’Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès torna a situar-se com el tram de carretera amb més risc d’accident de Catalunya, amb 14 accidents greus en els darrers tres anys i puja el risc respecte al trienni anterior.

Si bé l’any passat ocupava la cinquena posició, els tres anys anteriors ja havia encapçalat aquest rànquing. En el 80% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha com a mínim una motocicleta involucrada.

Després de l’Arrabassada, la segona carretera amb un risc més alt és el tram de la C-37 entre Alcover i Valls, que destaca per l’alta proporció d’accidents amb vehicles pesants involucrats, que representen el 43% del total de sinistres amb morts i ferits greus del tram.