CaixaBank ha realitzat la tercera emissió sota el marc de bons verds, socials i sostenibles (conegut com ODS Framework), que l’entitat va publicar l’agost del 2019, per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En aquesta ocasió, CaixaBank ha col·locat un Bo Verd de 1.000 milions d’euros a 6 anys, amb opció de cancel·lar anticipadament el bo als 5 anys per part de l’emissor.

A través d’aquesta emissió, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos amb efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l’adaptació al canvi climàtic. Concretament, l’entitat, presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 i 9. L’ODS número 7 (energia assequible i no contaminant) té com a objectiu garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. CaixaBank ja ha identificat uns 1.800 milions d’euros en actius d’energies renovables elegibles seguint els estrictes criteris definits pel marc ODS del banc.

Per la seva part, l’ODS número 9 (indústria, innovació i infraestructures) persegueix la construcció d’infraestructures resilients, la industrialització sostenible i el foment de la innovació. En aquest sentit, CaixaBank ja ha identificat uns 500 milions d’euros en actius immobiliaris amb els requisits d’eficiència energètica necessaris per complir amb allò que estipula el marc de l’entitat.

Aquest bo torna a demostrar l’alineament del finançament amb el model de banca social i responsable de CaixaBank. Aquesta estratègia està sent reconeguda pels inversors de renda fixa que mostren com l’entitat ha sabut reflectir aquesta estratègia en un marc de bons verds, socials i sostenibles creïble i sòlid.

Tercera emissió sota el marc ODS

D’aquesta manera, CaixaBank ha fet la seva tercera emissió de bons verds, socials i sostenibles sota el marc ODS. La primera emissió, al setembre del 2019, va consistir en un bo social de 1.000 milions d’euros a 5 anys en format de deute sènior no preferent amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i crear ocupació. Aquesta operació inaugural incloïa préstecs de MicroBank a individus o famílies la suma d’ingressos disponibles dels quals fos igual o inferior a 17.200 euros, amb l’objectiu de finançar necessitats diàries com ara despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles, així com préstecs a autònoms i pimes en les regions més desafavorides d’Espanya.

La segona emissió, realitzada el juliol del 2020, va ser un bo social Covid-19 de 1.000 milions d’euros a 6 anys, en format de deute sènior preferent, l’objectiu del qual era mitigar els efectes de la Covid-19, a través de finançament a pimes i microempreses domiciliades en les regions espanyoles amb menys de 19.665 euros per càpita, o amb taxes d’atur superiors al 16,69%. En aquestes dues primeres emissions, els fons captats es van destinar a promoure l’ODS número 8  (treball decent i creixement econòmic).

Marc per a l’emissió de Bons Verds, Socials i Sostenibles

L’agost del 2019, CaixaBank va publicar en el seu web corporatiu el marc per a l’emissió de Bons Verds, Socials i Sostenibles en suport als ODS de les Nacions Unides. El marc va obtenir la verificació de Sustainalytics, com a assessor expert independent, que va afirmar que CaixaBank ha establert una agenda “creïble i d’alt impacte”. A més, l’entitat va fer un roadshow per diferents ciutats europees per presentar als inversors institucionals aquest marc.

Els ODS són 17 objectius que es van posar en marxa el 2015 per al compliment de l’Agenda 2030 de l’ONU. CaixaBank, per la seva dimensió i compromís social, contribueix a tots els ODS a través de la seva activitat, la seva acció social i les seves aliances estratègiques integrant-los en el seu Pla Estratègic i en el seu Pla de Banca Socialment Responsable.

Centra la seva acció amb més intensitat en 12 dels 17 objectius. Entre ells, assumeix com a prioritaris la lluita contra la pobresa, la generació d’ocupació i el creixement econòmic; i com a destacats són el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la producció i el consum sostenible i la indústria, innovació i infraestructura; al mateix temps que cerca donar suport a projectes amb què promoure la salut, l’educació, l’energia neta i la pau, entre d’altres.