El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat aquest matí una declaració institucional en la qual totes les formacions polítiques, representades en l’organisme, reafirmen el seu compromís “amb les institucions i l’autogovern de la Vall”. D’aquesta manera, responen a l’actual situació que es viu a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol i que ha comportat l’aplicació de l’article 155, “generant-se una situació indesitjable i extraordinària”.

La vall està definida, en el preàmbul de la Llei 1/2015 de 5 d’hereuèr de Regim Especiau dera Val d’Aran, com una realitat nacional amb personalitat  pròpia i diferenciada, fonamentada en el fet  que “la comunitat aranesa disposa de llengua i cultura pròpia, i d’una tradició de govern defensada  pels aranesos al llarg del temps”. Tanmateix, l’Estatut de Catalunya, reconeix l’especificitat de l’organització institucional i administrativa d’Aran, “garantint l’autonomia per ordenar i gestionar els afers públics del seu territori”.

Davant de l’actual context, els representants del Conselh Generau “demanem, de forma contundent, el compliment dels marcs legislatius que ens emparen, explorant totes les vies possibles que ens permetin avançar en el desplegament del nostre actual estatut d’autogovern”, assenyala la declaració institucional.

El text conclou sol·licitant a les formacions amb representació al plenari del Conselh que realitzin totes les gestions possibles davant les institucions catalanes, així com davant la Comissió Territorial del Congrés dels Diputats “per buscar un reconeixement constitucional que permeti noves metes pel nostre estatut singular d’autogovern”.