Segueix creixent el nombre d’aturats a Andorra i baixa el nombre de turistes

0
1256

El nombre de demandants en recerca de feina a final del mes de maig era de 473 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +4,2% (454 persones), i un +9,2% superior al mateix mes de l’any anterior (433 persones).

El nombre de demandants en millora era de 265 (260 el mes anterior), amb una variació mensual del +1,9% i una variació del +14,7% respecte al maig de l’any 2018 (231 persones).

D’altra banda, el nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 853 (912 el mes anterior), amb una variació mensual del -6,5% i una variació del -16,6% respecte al maig de l’any 2018 (1.023 ofertes de treball).

La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers dotze mesos és de 39.093, amb una variació positiva del 2,6% respecte a les dades del període anterior en els sectors: construcció (+9,2%), activitats immobiliàries i serveis empresarials (+7%), i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (+5,4%).

En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: agricultura, ramaderia, caça i silvicultura amb un -5,9%, sistema financer amb un -5,8% i producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua amb un -2,9%, en comparació amb el mes de març del 2018.

La massa salarial total del mes de març és de 91,05 milions d’euros. La variació és negativa, un -0,2%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de març del 2019, s’ha situat en els 2.175,20 euros, amb una variació del -2,8% respecte al 2018.

Caiguda del turisme durant la temporada d’hivern

Andorra va perdre 19.219 turistes durant la temporada d’hivern. Es tracta d’una caiguda de l’1,3% respecte a l’any anterior, en què van entrar al Principat 1,5 milions de turistes.

El resultat queda lluny de les previsions d’Andorra Turisme, que esperava un creixement global del 2,1%. Així, el que es va reduir va ser el mercat espanyol (un 2,6%) mentre que el francès va augmentar més del que s’estimava (un 5,2%) –els altres mercats van créixer un 0,6%–.

Arran d’això, les pernoctacions es van reduir un 4,2% tot i que la pernoctació mitjana es va mantenir pràcticament estable (va passar de 3,5 nits a 3,4 nits, el que signi­fica que els turistes van fer estades més llargues que l’hivern passat).