Les telecomunicacions i Internet continuen sent el sector amb més reclamacions dels ciutadans de l’Alt Pirineu i Aran, seguit dels subministraments d’electricitat, gas i aigua, i dels altres serveis generals de consum, segons consta en la Memòria 2018 de l’Agència Catalana del Consum (ACC). D’aquestes, un 46,03% van ser resoltes per la via de la mediació i un 11,69% mitjançant l’arbitratge de consum. Pel que fa a les reclamacions de caràcter transfronterer, l’ACC en va rebre 1.294 durant l’any passat, un 53,32% més que el 2017.

Per serveis, el del transport per avió concentra el nombre més gran de queixes, seguides a distància pels serveis generals de consum; altres serveis de transport; béns i productes de consum; restauració i allotjaments turístics; serveis de telecomunicacions i internet i, en darrer lloc, serveis financers.

Telefónica encapçala les empreses amb més reclamacions a la demarcació, seguida per Vodafone, Orange Espagne, Naturgy Iberia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Endesa, Vueling, Nexus Energia i Xfera Móviles. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la meitat aproximadament se solucionen per la via de la mediació o l’arbitratge.

L’organisme va atendre 1.130 consultes a les comarques pirinenques, un 14,2 per cent menys que durant el 2017 i es van presentar onze denúncies, el que suposa un descens d’un 8,33 per cent.

Pel que fa als establiments de les comarques pirinenques que estan adherits al sistema arbitral de Consum, a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), el nombre va situar-se en els 250 durant el 2018. Aquesta xifra representa el 2,88% del total de Catalunya i suposa un lleuger augment del 0,4% respecte del 2017. Des de 2007 les empreses adherides a la JACC han crescut un 7,76%.