El Parlament de Catalunya va aprovar, el passat dia 27 de juliol, una proposta de resolució “sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació” que no inclou el compromís de finançar aquests corredors humanitaris. Aquest fet ha estat denunciat per la plataforma Stop Mare Mortum que havia demanat explícitament que el govern assumís el cost de facilitar l’arribada de refugiats per aquestes vies segures, tal i com succeeix a França o a Itàlia.

Després de mesos de reunions de l’Intergrup per a la protecció dels refugiats que ha preparat aquesta resolució, els diputats de Junts pel Sí van impedir que la sol·licitud de Stop Mare Mortum arribés a debatre’s al Ple. També es van oposar i, per tant, van impedir que arribessin al ple les esmenes de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i el Partit dels Socialistes (PSC) que reclamaven el finançament o, com a mínim, el cofinançament d’aquestes vies segures.
Finalment, es va aprovar per 121 vots a favor i 10 abstencions dels diputats del PP, un text que “sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per contribuir a establir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha de ser integrador, participat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials i cívics catalans”.
En el comunicat on Stop Mare Mortum lamenta l’actitud del govern de la Generalitat i dels diputats de Junts pel Sí s’afirma que “seguirem treballant per l’adopció de vies legals i segures i demanem un compromís clar en aquest sentit, que desplegui i concreti la voluntat d’acollida manifestada en el discurs de les institucions catalanes”.