El BOPA publica aquest dimecres un decret  del Govern d’Andorra pel qual queden actualitzades i prorrogades totes les mesures excepcionals que estan en vigor actualment i que s’han acordat en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus fins que el Govern acordi deixar-les sense efecte.

Aquest és el decret:

El Principat està vivint una situació d’emergència sanitària sense precedents causada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. La rapidesa amb què ha actuat aquest virus i la dimensió de les seves conseqüències han obligat el Govern a prendre nombroses mesures excepcionals en el marc de les seves competències.

 Aquestes mesures s’han dirigit a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, amb afectació a tots els sectors econòmics i socials. Amb aquest propòsit s’aproven els decrets dels dies 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 i 21 de març.

 Alguns d’aquests manaments i recomanacions es van establir inicialment per un temps concret. No obstant, l’evolució ràpida i agreujant de l’emergència sanitària actual en fa necessària la pròrroga.

 Ateses les diferents dates d’exhauriment de les mesures, esdevé necessari, per facilitar-ne el control i agilitzar-ne el compliment, reagrupar-les pel que fa a la seva vigència i establir una única durada vinculada a la decisió del Govern de deixar-les sense efecte.

 Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 23 de març del 2020, aprova aquest Decret.

 Article únic. Actualització i pròrroga

Queden actualitzades i prorrogades totes les mesures excepcionals que estan en vigor actualment i que s’han acordat en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 fins que el Govern acordi deixar-les sense efecte.