El negoci de les guerres

Ressonen els tambors de guerra i la poderosíssima indústria de l’armament es frega les mans. Ara sí. Ja no es tracta d’escaramusses tribals o conflictes localitzats, sinó d’una autèntica guerra global de debò, com...

Read More