19 d'agost 2018

La guerra del casino

Bufetada a Mireia Boya

Tan difícil és?

Som molt volubles

Riure o plorar